Category Archives: Motivacija

Uspjeh dolazi tek tada, kada postižemo zadovoljstvo na svim životnim područjima

Uspjeh i zadovoljstvo nisu ista stvar. Da bi postigli zadovoljstvu u životu, potrebno je da smo zadovoljni na svim područjima života, kako zdravljem, tako i emocijama, novcem, karijerom… A da bi postigli najbolje rezultate na tim područjima, potrebno je postaviti sebi dovoljno visoke i jasne ciljeve i biti dovoljno motivirani, da bi ih postigli. Iako […]