Emocionalni stres škodi ženinom zdravlju srca

Srčane bolesti uzročnik su broj 1 za smrt muškaraca i žena. Međutim, veza između emocionalnog stresa i srčanog zdravlja kod žena je drugačija nego veza između srčanog zdravlja i emocionalnog stresa u muškarca. 

Emocionalni stres bilo kakve vrste je jednostavno loš za vaše zdravlje, kako istraživanja pokazuju. 

Međutim, žene, u usporedbi s muškarcima imaju veći rizik od psihološkog uzročnika srčane bolesti, uključujući veći stupanj depresije, anksioznosti i post traumatskog stresnog poremećaja (PTSP). 

Žene će prije no muški razviti mentalne poremećaje zbog povećanog stresa. Bilo kakva vrsta psihološkog ili emocionalnog stresa ima mogućnost da utječe na bolest srca različitim dejstvima, uključujući uzrokovanje visokog krvnog pritiska i očvrsćavanju arterija ( također poznao kao ateroskleroza ). Ovo je veoma povezano sa srčanim bolestima. Imaju velik utjecaj na budućnost zdravlja, kvalitet života i oporavak od bolesti srca u žene koja već pati od bolesti srca.

Posljednja istraživanja pokazuju da mlađe žene su izrazito ranjive na negativne utjecaje stresa na srce, što znači da imaju rizik od ranog stjecanja kardiovaskularnih bolesti i nesretan ishod ako je bolest srca već problem. 

Studija miokardijalnog infarkta i mentalnog stresa (MIMS) 

Ova je studija izravno promatrala rizike kardiovaskularnih bolesti između mladih žena koje su doživjele emocionalni stres uspoređujući s mladim muškarcima iste dobi. Proučavali su pacijete koji su imali srčani udar u prošlosti, uključujući 49 žena i 49 muškaraca koji su bili između 36 i 60 godina u vrijeme studije. 

Kada su sudionici bili izloženi emocionalnom stresu u kontroliranim uvjetima, žene koje su imale 50 godina ili manje, imale su dva puta više ishemije miokarda nego uškarci u istoj situaciji. Ishemija miokarda je stanje smanjenog dotoka krvi k srcu koje može uzrokovati srčani udar ukoliko je smanjeni dotok trajan. 

Ovaj uvećani nivi ishemije miokarda zbog emocionalnog stresa ostao je čak i kada su se čimbenici poput ozbiljnosti bolesti srca, prosječno zdravlje i stupanje depresije uračunali u jednadžbu. Ono što su otkrili je da postoji nešto nepoznato kod mladih žena što ih čini ranjivijim na emocionalni stres u usporedbi s muškarcima.

Mogući uzroci ove veze između emocionalnog stresa i srčanih bolesti u žena uključuju okolnosti poput povećanog siromaštva, izazovnije društvene situacije, mnogo više stresa u životu, povijest zlostavljanja kao dijete. Ovaj stres u životu imaju utjecaj emocionalni stres i povećavaju rizik razvijanja srčane bolesti u veoma mladim godinama. 

U studiji, sudionici su bili izloženu stresu koristeći umnim testovima stresa koji su standardizirani za sve sudionike. Imali su mogućnost odmoriti se 30 minuta prije testa. 

Postavljana su im pitanja da se prave da im se stresna životna situaicja desila i upitani su da preusmjere tu stresnu životnu situaciju kroz 3-minutnu prezentaciju intiminirajućoj publici pojedincima u bijelim kaputima i ispred kamere. 

Nakon prezentacije, uzete su slike srca da se provjere dijelovi srca ishemije za vrijeme mentalnog stresa. 

Na drugi dan isti sudionici su vježbali na traci za trčanje, koji je procijenjio koronarne arterije za blokade. Slike srca su uzete da se uvidi koliko stresa je stavljeno na srce kroz ovu vrstu fizičkog stresa. Ovo je bilo uspoređeno s ishemijom uzrokovanom umnim stresom.

Rezultati studije

Otkriveno je da žene ispod 50 godina imaju dvaputa veći stupanj ishemije miokarda od umnog stresa uspoređujući s muškarcima (52% u žena uspoređujući s 25% u muškaraca). Nisu postojale razlike u spolovima kod ishemije miokarda uspoređujući rezultate fizičkog stresa. 

Zaključak studije

Iako žene uobičajeno imaju manje tešku ishemiju miokarda u usporedbi s muškarcima, imaju veći postotak ishemije miokarda povezane s umnim stresom. Razlog ovome nije jasan ali je povezan s problemom umanjenih vodova koji vode do srca – mikorvaskulature srca. Struktura malih krvnih žila čini se da su više povezane emocionalnom stresu nego fizičkom stresu. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *