Poštovani,

Smiljan prije seminara želi više saznati o vama. 👋

Kako bi vam bio najbolja podrška na putu do uspjeha, Smiljan vas moli, da ispunite ovaj upitnik. Budite iskreni dok odgovarate na pitanja. Upitnik je privatan i povjerljiv.

Molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja o sebi: