Ako vjerujete da možete, onda ćete i moći.
Ako vjerujete da će se dogoditi, onda i hoće. 
Ako vjerujete da ne možete, onda nećete ni moći. 
Ako vjerujete da se neće dogoditi, onda i neće. 

Mislite li da se ove izjave odnose i na Vas? Ili možda osjećate otpor prema njima – kao da su uvjetovane ili da se ponekad odnose na Vas, ali ne uvijek? 

Ako prema ovim izjavama osjećate bilo kakav otpor, dozvolite da Vas upitam: postoji li razlika između života koji želite živjeti i života za koji vjerujete da ga možete živjeti? Ako ne osjećate nikakav otpor, onda ste gospodar svoga uma; ako ne živite savršenu verziju svog života, to je zato što živite po uvjerenjima koja nisu u skladu s Vašim snovima i sposobnostima! 

Možete živjeti samo život u koji vjerujete! 

Osnovna poruka knjige Vi ste vaša uvjerenja je da je Vaš život odraz biti Vaših uvjerenja. 

Ako ne živite život kakav želite, morate – kako biste ostvarili život iz svojih snova – promijeniti samo svoja uvjerenja: Vaša nova uvjerenja će drastično promijeniti Vašu percepciju, misli i djela, te Vam omogućiti sasvim drugačije i odlične rezultate. 

Naučit ćete kako svoja uvjerenja uskladiti sa svojim željama kako biste s ra- došću radili stvari koje prije ne biste (a ne biste ni mogli), te živjeti takav život kakav želite. Da li trebate više od jednog razloga da kupite ovu knjigu?Ona će promijeniti vaš život. Vi zaslužujete da imate nevjerovatan život! Kliknite OVDJE i naručite moju novu knjigu. Obećavam da će se investicija u vas isplatiti, a nikada je nećete moći zaboraviti.

Odgovori